DiverCITY² - MIASTO DLA WSZYSTKICH

lokalizacja:
Wrocław
data:
2016
organizator:
Ministerstwo Rozwoju, Gmina Wrocław, Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych, Wrocławska Rewitalizacja
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Ciechanowicz, Aldona Głembocka, Justyna Majchrowska
partner:
Przedstawiciele miast Fredrikstad, Rejkjawik, Vesturbygdd oraz Łodzi

W 2015 r. Ministerstwo Rozwoju, Miasto Wrocław oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych (KS) rozpoczęli realizację drugiej edycji projektu DiverCITY. W jego realizację – podobnie jak przy pierwszej edycji – zaangażowane zostały Polska, Norwegia i Islandia.

Osią projektu DiverCITY2 była miejska rewitalizacja, a jej głównymi filarami dwa tematy dotyczące angażowania podmiotów prywatnych – zarówno w finansowanie działań rewitalizacyjnych jak i poprawę jakości środowiska miejskiego na obszarach rewitalizacji.

Celem projektu było przedstawienie możliwości włączania podmiotów prywatnych w działania rewitalizacyjne. Nadrzędne pytanie przy tym: w jaki sposób samorządy, które inicjują i koordynują procesy rewitalizacji, mogą zachęcić i zaprosić do współpracy mieszkańców miast, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach rewitalizacji oraz inwestorów prywatnych, którzy planują dopiero nowe inwestycje, w tym projekty deweloperskie.

Celem projektu było również zgromadzenie wiedzy i dobrych praktyk, które mogłyby służyć jako inspiracja zarówno przedstawicielom władz lokalnych, jak i podmiotom prywatnym. Przykłady przedstawione na konferencji i w towarzyszącej publikacji powinny ułatwić rozpowszechnienie sprawdzonych instrumentów i tworzenie nowych – dostosowanych do potrzeb konkretnych miast, obszarów rewitalizacji i działających tam interesariuszy.

Projekt realizowany był w latach 2015–2016. Konferencję, która odbyła się 27 września 2016 roku we Wrocławiu, poprzedziły międzynarodowe warsztaty we Wrocławiu i w Łodzi, a także we Fredrikstad, Oslo oraz Drammen.

Zapraszamy na stronę internetową dedykowaną DiverCITY, która jest podsumowaniem dotychczasowych edycji. Na stronie przedstawiamy m.in. publikacje towarzyszące w formie e-book’ów.

data publikacji:
28/09/2016
do pobrania:
<< wstecz