Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap III

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap III.

więcej

Przetarg nieograniczony na przebudowę dwóch lokali użytkowych

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dwóch lokali użytkowych przy ul. Traugutta 68 we Wrocławiu wraz z wykonaniem i montażem tabliczek informacyjno-pamiątkowych, w ramach projektu „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”.

więcej

Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku oficyny

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę piwnicy, parteru i piętra budynku oficyny z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ul. Traugutta 81 we Wrocławiu wraz z wykonaniem i montażem tablicy informacyjno-pamiątkowej, w ramach projektu „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”

więcej

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę lokali użytkowych

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę lokali użytkowych przy ul. Komuny Paryskiej 82/4 i ul Prądzyńskiego 20, w ramach projektu „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu”

więcej

Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap II

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap II.

więcej

Unieważnienie postępowania na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap II

Informujemy, że ze względów formalnych ww. postępowanie zostało unieważnione. Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach do pobrania obok.

więcej

Wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap II [UNIEWAŻNIONY 2018-09-26]

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a – etap II.

więcej

Informacja z otwarcia ofert na opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i ekspertyzy stanu technicznego kamienicy przy ulicy Haukego-Bosaka 11 we Wrocławiu

więcej

Przetarg nieograniczony na remont i przebudowę lokali użytkowych w podziale na zadania

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę lokali użytkowych przy ul. Komuny Paryskiej 82/4, ul. I. Prądzyńskiego 20 i ul. gen. R. Traugutta 77 w ramach projektu „Program udostępniania lokali gminnych na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu” w podziale na zadania.

więcej

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wnętrza podwórzowego

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania wnętrza podwórzowego pomiędzy ulicami Mierniczą, Łukasińskiego, Prądzyńskiego i Komuny Paryskiej we Wrocławiu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej

Przetarg nieograniczony na wykonanie makiety osiedla WuWA

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie makiety osiedla WuWA, która składać się będzie z miniatur (modeli) budynków tworzących osiedle.

więcej

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej [ZMIANA OGŁOSZENIA]

Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania wnętrza podwórzowego pomiędzy ulicami Ruską, św. Antoniego, Pawła Włodkowica we Wrocławiu
wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych i pełnieniem nadzoru autorskiego.

więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. segmentu B zabudowy przy ul. Ruskiej 46A)

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. projekt remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla segmentu B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a - budynek A.

więcej

Przetarg ograniczony na wykonanie makiety osiedla WuWA

Zapraszamy do składania ofert w przetargu ograniczonym na wykonanie makiety osiedla WuWA, która składać się będzie z miniatur (modeli) budynków tworzących osiedle.

więcej
<< wstecz