Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. segmentu B zabudowy przy ul. Ruskiej 46A)

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zadanie pn. projekt remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ulicy Ruskiej 46A we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla segmentu B

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy segmentu B zabudowy oficynowej przy ul. Ruskiej 46a we Wrocławiu.

więcej

Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie systemu identyfikacji wizualnej przy ul. Ruska 46a - budynek A.

więcej

Przetarg ograniczony na wykonanie makiety osiedla WuWA

Zapraszamy do składania ofert w przetargu ograniczonym na wykonanie makiety osiedla WuWA, która składać się będzie z miniatur (modeli) budynków tworzących osiedle.

więcej
<< wstecz