WuWA

lokalizacja:
Wrocław
data:
od 2008

WuWA to jedno z sześciu wzorcowych osiedli Werkbundu zrealizowanych w Europie na przełomie lat 20tych i 30tych minionego stulecia.

Nowatorskie spojrzenie na procesy urbanizacji, przeludnienie miast, oczekiwania społeczeństwa w sferze jakości życia, możliwość stosowania w budownictwie nowych technologii – wszystkie te aspekty stanowiły wyzwanie dla urbanistów i architektów okresu międzywojennego. Osiedla wzorcowe były eksperymentem szczególnej wagi, którego efekty w decydującej mierze przyczyniły się do rozwoju nowoczesnej architektury XX wieku.

WuWA jest skrótem nazwy Wystawy Budowlanej zorganizowanej przez Werkbund w 1929 roku, w ramach której wybudowano osiedle wzorcowe: Wohnung und Werkraum Ausstellung.

data publikacji:
24/01/2017
zobacz też:

Przestrzenie publiczne
Realizacja WuWA

Przestrzenie publiczne

  • Przestrzenie publiczne
  • /

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

<< wstecz