Umowa partnerska z Reykjavíkiem

lokalizacja:
Wrocław
data:
5-7/04/2017

Wymiana doświadczeń pomiędzy Wrocławiem a Reykjavíkiem w dziedzinie rewitalizacji i rozwoju miast praktykowana jest od kilku lat. Tym bardziej cieszymy się i jesteśmy dumni, że przyczyniła się do podpisania umowy partnerskiej między miastami. Oficjalna ceremonia odbyła się 7 kwietnia 2017 we wrocławskim w ratuszu.

Współpraca z Islandią w dziedzinie rewitalizacji została zainicjowana w 2014 roku podczas pierwszej edycji projektu DiverCITY, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG. W warsztatach dla młodych specjalistów w dziedzinie architektury, architektury krajobrazu, socjologii i ekonomii dyskutowali uczestnicy z Polski, Norwegii i Islandii. We wrześniu tego samego roku natomiast odbyła się we Wrocławiu międzynarodowa konferencja „DiverCITY – Miasto dla wszystkich”. Poświęcona była mikrozmianom w przestrzeni miejskiej, a także współpracy przedstawicieli samorządów lokalnych w Polsce, Norwegii i Islandii.

Wokół tematyki rewitalizacji koncentrowały się również działania w ramach projektu DiverCITY2. W listopadzie 2015 roku odbyły się warsztaty eksperckie dotyczące związków pomiędzy rewitalizacją a ekologią, a we wrześniu 2016 roku międzynarodową konferencję zamykającą drugą edycję projektu poświęcono  mechanizmom finansowania rewitalizacji oraz ekologicznym aspektom rewitalizacji.

Dzisiaj planujemy kolejną, trzecią już edycję programu DiverCITY.

Cieszymy się, że jednym z efektów tej wieloletniej współpracy był przyjazd przedstawicieli Reykjavíku do Wrocławia. W trakcie wizyty w dniach 5-7 kwietnia 2017r. sześcioosobowa grupa, z burmistrzem Dagurem B. Eggertsonem na czele, miała okazję zwiedzić stolicę Dolnego Śląska i uczestniczyć w prezentacjach kluczowych sfer rozwoju miasta.

Jednym z głównych zamierzonych kierunków polsko-islandzkiej współpracy ma być proces rewitalizacji rozumiany interdyscyplinarnie, a więc nie tylko w wymiarze architektonicznym, ale też społecznym, kulturalnym i gospodarczym. Ponadto współpraca będzie obejmować zagadnienia takie jak: zarządzanie miastem, kultura i sztuka, turystyka i sport, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, transport, ochrona zabytków oraz strategiczne planowanie rozwoju miasta.

Jesteśmy dumni, że mogliśmy się przyczynić do tego sukcesu i cieszymy się na dalszą wymianę doświadczeń!

data publikacji:
19/04/2017
<< wstecz