Studenci o warsztatach

lokalizacja:
Wrocław, Stuttgart
data:
2016/2017
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
współpraca:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

Ferdinand Banaditsch
Doświadczenie zebrane we Wrocławiu było dla mnie ze wszech miar pomocne. Jako student architektury podchodziłem dotychczas do projektu urbanistycznego raczej w sposób czysto projektowy, estetyczny. Takie czynniki jak koncepcje wdrożenia czy planowanie strategiczne były mi obce. Częściowo udało mi się zidentyfikować wymiar tego, czego się nauczyłem, dopiero podczas mojego zagranicznego semestru w Argentynie. Natomiast czysto ludzką korzyść z udanej wymiany kulturowej udało mi się odczuć już na miejscu, we Wrocławiu. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję za tę możliwość.

Karolina Gabryańczyk
Warsztaty Stuttgart-Wrocław uważam za jedne z lepszych międzynarodowych spotkań, w jakich miałam szansę wziąć udział. Profesjonalnie przygotowane, z pełnym dostępem do zaplecza lokalowego i materiałów. Poprzedzone długim, dogłębnym spacerem badawczym (we Wrocławiu), spotkaniem z przedstawicielami władz miejskich i wprowadzeniem w obecny etap rewitalizacji (w Stuttgarcie). Praca ze studentami z Niemiec była przemiłym doświadczeniem, wiele mogliśmy się od siebie nauczyć – o podejściu do rewitalizacji w naszych krajach, sposobach projektowania, narzędziach projektowych, których używamy. Niemieccy studenci byli zazwyczaj starsi od polskich, przez co z większym doświadczeniem zawodowym, potrafili z pamięci przywołać udane realizacje – inspiracje. My z kolei wnieśliśmy swoje większe doświadczenie w pracy na warsztatach. Niewątpliwie te warsztaty zmieniły moje postrzeganie współpracy polsko-niemieckiej i dziś uważam stronę niemiecką jako świetnych przyjaciół i dobrych kompanów do pracy.

Alexander Hoffmann
Warsztat sprawił mnie i moim partnerom w grupie roboczej ogromną satysfakcję. Oczywiście byliśmy bardzo wyczerpani po tak intensywnej pracy koncepcyjnej; ale ogólnie rzecz biorąc również niezwykle szczęśliwi z osiągniętych wyników. Współpraca z polskimi studentami była wprawdzie nieco kłopotliwa z uwagi na barierę językową, ale mimo to udało się stworzyć zespół podążający w tym samym kierunku i na bazie różnych koncepcji wypracować wspólny wynik. Interesujące było również obserwowanie podejścia i sposobu pracy, odróżniającego polskich studentów od niemieckich. Summa summarum uważam te warsztaty za wspaniałą okazję, by wczuć się w atmosferę międzynarodowego sposobu pracy i w każdej chwili ponownie wziąłbym w nich udział.

Mateusz Parużyński
Warsztaty to świetne doświadczenie dla każdego studenta – nauczyły mnie spoglądania na problem z różnej perspektywy, pozwoliły wymienić doświadczenia w rozwiązywaniu problemów. Strona niemiecka patrzyła na problem z innej perspektywy, miała inne modelowe rozwiązania, łącząc to z naszymi, polskimi wypracowaliśmy razem coś nowego, połączyliśmy nasze siły i stworzyliśmy unikatowe, innowacyjne rozwiązanie. Organizacja warsztatów świetna, jak i atmosfera!

Johanna Gatzke
Zebrałam wspaniałe doświadczenia w aspekcie przełamywania barier językowych i kreatywnej zmiany sposobu myślenia o danej lokalizacji w niezwykle krótkim czasie. Bardzo dziękuję za uczynność i gościnność wszystkich uczestników i organizatorów warsztatu we Wrocławiu. Czułam się tam bardzo dobrze.

Erik Keilbach
Współpraca z polskimi profesorami, wykładowcami i studentami w przypadku obu warsztatów (we Wrocławiu i Stuttgarcie) układała się przez cały czas bardzo dobrze. Komunikacja przebiegała bezproblemowo w języku angielskim i była z obu stron bardzo pozytywna, pełna wzajemnego szacunku, zarówno na płaszczyźnie merytorycznej jak międzyludzkiej. Warunki pracy były bardzo dobre. We Wrocławiu mieliśmy nawet własne biuro położone bezpośrednio w obszarze objętym projektem. W Stuttgarcie oddano nam do dyspozycji dwie pięknie urządzone pracownie na wyższej uczelni. Na zakończenie w stosownych ramach zaprezentowaliśmy wyniki prac i zostało jeszcze trochę czasu na udaną uroczystość zamykającą projekt.

Adrian Bartkowski
Warsztaty bardzo mi się podobały, ponieważ współpraca z polskimi studentami toczyła się w luźnej atmosferze i mogłem poznać nową kulturę planowania. Mimo merytorycznych rozbieżności udało się wypracować w efekcie dobre i interesujące wyniki.

Bianca Eder
Współpraca z polskimi studentami w ramach międzynarodowego warsztatu w Stuttgarcie sprawiła mi dużą radość. Zetknięcie się różnych kultur i wymiana interdyscyplinarnych doświadczeń stanowiły ważny i wartościowy wkład w moje studia na wydziale planowania miast. W pamięci pozostały mi przede wszystkim odmienne podejścia do problemu prezentowane przez różne dyscypliny. Dzięki temu udało się wypracować w grupach kompleksowe i wspaniałe wyniki. Zwłaszcza w mojej grupie dyskutowano zawsze na wysokim poziomie merytorycznym, jednak zawsze w przyjemnej i przyjacielskiej atmosferze pracy. Praktycznie nie istniała bariera językowa, a jeśli nawet, potrafiliśmy ją przełamać dzięki polskim wykładowcom i ich pomocy translatorskiej. W każdej chwili ponownie wzięłabym udział w takich warsztatach.

Anja Bittner, Martina Bodinka, Malte Krämer
Międzynarodowe warsztaty były dla nas świetną okazją do wymiany doświadczeń. Dzięki temu mogliśmy poznać różne sposoby postępowania w dziedzinie planowania miast. Bardzo przyjemnym doświadczeniem była współpraca ze studentami z innego kraju. Międzynarodowe warsztaty zmieniły nasze postrzeganie sposobów postępowania w urbanistyce.

Raphael Riegraf
Praktyka zamiast teorii u wspaniałych gospodarzy – genialne.

Julia Weniger
Bardzo dobrze zorganizowany tydzień warsztatowy w komfortowych pracowniach. Oprócz poznania różnych poglądów w kwestii rewitalizacji / odnowy miast miałam okazję empirycznie doświadczyć różnych sposobów podejścia do postawionych zadań. Za szczególnie udane uważam włączenie warsztatu w projekt badawczy, ponieważ zyskaliśmy w ten sposób większą motywację do znajdywania rozwiązań. Raz jeszcze ślę do Wrocławia moje serdeczne podziękowania za udany warsztat.

Agata Jakusik
Warsztaty ze studentami ze Stuttgartu pozwoliły mi spojrzeć inaczej na proces projektowy. Zobaczyłam, że na każde miasto należy spojrzeć indywidualnie i dobrać odpowiednie rozwiązania sprawdzające sie w danym klimacie i kulturze. Dzieki szacunkowi do wzajemnych poglądów i nawyków projektowych, zarówno niemieckich jak i polskich studentów, udało się nam stworzyć ciekawe projekty.

Joanna Makowska-Czerska
Bardzo dobrze zorganizowane warsztaty ze świetnymi ludźmi i atmosferą zachęcającą do kreatywności. Ten naprawdę intensywny tydzień dał mi możliwość ćwiczenia moich miękkich umiejętności takich jak wybór najlepszych pomysłów poprzez dyskusje i kompromisy. Profesorowie nieustannie służyli nam trafnymi i inspirującymi radami. Wielkie podziękowania dla mojego zespołu – Marioli, Marii, Jana, Johanna i Alexa. Będę tęsknić za naszymi burzami mózgów. To była przyjemność pracować z Wami!

Mariola Buczkowska
Z dużą chęcią chciałabym powtórzyć takie doświadczenie, mimo wielu trudności (m.in. bariery językowej), można było poznać drogę projektową ludzi z innego państwa. Uzmysłowić sobie, że mogą mieć całkowicie inne spojrzenie na problemy urbanistyczno-architektoniczne. Jednak co najważniejsze, udawało nam się zazwyczaj dochodzić do odpowiedniego kompromisu.

data publikacji:
30/06/2017
zobacz też:

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

  • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
  • /
  • Sieci współpracy
  • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie
Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław

Warsztaty studenckie w Stuttgarcie

  • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
  • /
  • Sieci współpracy
  • /

Podczas pięciodniowych warsztatów w Stuttgarcie studenci architektury, urbanistyki, zarządzania infrastrukturą i geografii Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Techniki w Stuttgarcie opracowywali w mieszanych grupach roboczych przykładowe urbanistyczne koncepcje odnowy dla wybranych obszarów częściowych w dzielnicy Stuttgart-West.

<< wstecz