Spotkania i konsultacje

data:
od 2008

Sukcesy naszych działań i projektów zawsze opierają się na współpracy. W tej zakładce znajdą Państwo informacje o planowanych i przeprowadzonych konsultacjach, rozmowach, debatach i wszelkich wydarzeniach, które służą dialogowi społecznemu.

Szczególnie istotne jest dla nas nawiązywanie kontaktu z mieszkańcami – to oni mają największą wiedzę o problemach, mocnych stronach i specyfice codziennego życia w obszarach, w których podejmujemy działania. Dlatego opracowując projekty z zakresu rewitalizacji, organizujemy konsultacje społeczne, bierzemy udział w debatach publicznych dotyczących miasta, przygotowujemy różnorodne formy dyskursu – a przede wszystkim stale jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na rozmowy i wspólne poszukiwanie możliwości wsparcia Państwa inicjatyw.

Czekamy w naszych biurach przy Kuźniczej i Hercena!

data publikacji:
01/09/2008
zobacz też:

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

  • Spotkania i konsultacje
  • /
  • LPR 2016 - 2018
  • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

<< wstecz