Spacer po nabrzeżach Oławy

lokalizacja:
Nabrzeża Oławy | Przedmieście Oławskie
data:
15/10/2018

Po raz kolejny opowiadaliśmy o projekcie zagospodarowania nabrzeży
Oławy – jak zwykle w terenie, z udziałem projektantów i ekspertów.

15 października na wniosek Stowarzyszenia Miasto Drzew odbył się kolejny spacer nabrzeżami rzeki Oławy, w którym wzięli udział również członkowie grupy ZIELEŃ WROCŁAWSKA. Wspólnie przeszliśmy odcinek od mostu Oławskiego do Rakowieckiego, czyli cały obszar objęty projektem zagospodarowania, który będzie realizowany w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.

Była to okazja, aby w terenie omówić rozwiązania projektowe. Szczególną uwagę poświęciliśmy zieleni oraz tym miejscom, w których inwestycja zbliża się do brzegu rzeki – na odcinku ok. 1200 metrów są to 4 pomosty kajakowe oraz fragment umocnień brzegowych o długości ok. 50 metrów przeznaczony do remontu. W pozostałych miejscach inwestycja nie ingeruje w rzekę ani w skarpę brzegową, a wszelkie działania w zakresie zagospodarowania terenu, budowy ścieżek, miejsc rekreacji zaprojektowano w oddaleniu od rzeki, poza skarpą brzegową.

Dziękujemy za udział w spacerze i za zainteresowanie projektem. Liczymy, że już za rok nabrzeża Oławy staną się miejscem, w którym mieszkańcy będą chętnie spędzać wolny czas w sąsiedztwie bogatej nadrzecznej przyrody.

data publikacji:
16/10/2018
zobacz też:
<< wstecz