Skwery Nadodrza

lokalizacja:
Nadodrze
data:
2014
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Emilia Grotowska, Piotr Jański, Piotr Górka

Idea całościowego spojrzenia na temat skrawków zieleni w przestrzeni publicznej Nadodrza umożliwia wykorzystanie ich potencjału na potrzeby mieszkańców. W opracowaniu wskazane zostały ich lokalizacje, a dla wybranych zarysowano również propozycje ich przyszłego wykorzystania i zintegrowania z otaczającymi elementami przestrzeni oraz innymi projektami.

Specyficznym elementem krajobrazu Nadodrza są małe skwery u zbiegu tras komunikacyjnych i swoiste „resztki” – niezabudowane lub niewykorzystywane działki w obrębie przestrzeni publicznych. Są one za małe, aby urządzić tam place zabaw czy zieleńce z prawdziwego zdarzenia, ale z kolei też za duże, aby zasadzić tam tylko drzewo czy urządzić  jedynie trawnik.

Punktowe uporządkowanie tych skrawków podniosłoby jakość przestrzeni publicznej Nadodrza. W ciasno zabudowanym osiedlu, które zmaga się z niedoborami zieleni czy miejsc spotkań sąsiedzkich stanowią one jednak szansę na stworzenie całego systemu niewielkich stref, które służyłyby okolicznym  mieszkańcom. Stąd też  koncepcja połączenia wielu dziedzin w projekcie – zyskałby element społeczny, rozwiązywał ewentualne problemy przestrzenno-funkcjonalne i  miał pozytywny wpływ na środowisko na poziomie lokalnym. Uwzględnienia wymaga również współpraca z osobami i podmiotami takimi jak NGO poszukującymi miejsca dla realizacji różnorodnych projektów.

Idea całościowego spojrzenia na ten temat opisana została w opracowaniu „Nadodrze. System skwerów”. Wskazane zostały ich lokalizacje, a dla wybranych zarysowano również propozycje ich przyszłego wykorzystania i połączenia z otaczającymi elementami przestrzeni (jak np. przystanek autobusowy) oraz innymi projektami (np. z wyciszaniem ruchu kołowego na ulicach osiedla czy organizacją ogrodu społecznego).

Nadrzędnym celem opracowania jest stworzenie uwarunkowań do wdrożenia i realizacji działań i aktywności najbardziej pożądanych przez lokalną społeczność – gdzie projekt architektoniczny jest zaledwie jednym z elementów całego procesu. Tym samym projekt ten realizuje ideę „Przestrzenie dla piękna” będącą hasłem Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury 2016, gdzie piękno rozumiane jest nie tylko w wymiarze estetycznym, ale też społecznym.

data publikacji:
18/06/2014
zobacz też:
<< wstecz