Sieci współpacy

data:
od 2008

Do jednych z najbardziej istotnych inicjatyw podejmowanych przez nasze biuro jest budowanie sieci współpracy. Mają one zróżnicowany charakter – obejmują m.in. działania edukacyjne, promocyjne, konsultacje, wizyty studyjne, wystawy, jak również bardzo ważną, specjalistyczną wymianę doświadczeń w dziedzinach dotyczących rewitalizacji.

Prowadzimy obecnie współpracę zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Realizujemy projekty razem z przedstawicielami instytucji i organizacji m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, Austrii, Czech, Szwajcarii i wielu miast Polski. Współorganizujemy i uczestniczymy w wydarzeniach naukowych i staramy się być obecni tam, gdzie możemy służyć doświadczeniem.

Idea partnerstw tego rodzaju ułatwia przekraczanie konwencjonalnych ram dla postępowania. Daje również Wrocławiowi szansę na zaistnienie na arenie międzynarodowej w tak specjalistycznej dziedzinie jak rewitalizacja.

W tej zakładce prezentujemy zakończone i trwające projekty, inicjatywy i wydarzenia, których podjęliśmy się w ramach szeroko rozumianych sieci współpracy. Opracowujemy kolejne projekty w ramach zawiązanych partnerstw, jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań i z otwartością podchodzimy do pojawiających się potrzeb i pomysłów, z którymi stale spotykamy się we wszelkich kooperatywach.

data publikacji:
01/09/2008
zobacz też:

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Manager Kwartału
Lokalne Biuro Rewitalizacji

Manager Kwartału

 • Manager kwartału
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /

Manager kwartału działa na rzecz Przedmieścia Oławskiego i wszystkich, którzy związani są z tym osiedlem. Jego rola w procesie rewitalizacji jest bardzo ważna: dzięki pozyskanej wiedzy o problemach obszaru i jego mieszkańców jest w stanie budować sieci współpracy i szukać konstruktywnych rozwiązań, wspierać inicjatywy i pomagać w realizacji działań na rzecz poprawy jakości życia.

<< wstecz