Rodzinny weekend na Przedmieściu Oławskim | zaproszenie

lokalizacja:
PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1p.), podwórko przy Hercena 13, Żabia Ścieżka
data:
29-30/09/2018
organizator:
Wrocławska Rewitalizacja
zespół:
Karolina Ciechanowicz, Małgorzata Braszka, Justyna, Majchrowska, Joanna Sikorska, Magdalena Szopian-Wełyczko, Małgorzata Zdebel
współpraca:
eksperci ze Stowarzyszenia PAKT

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty kreatywne, architektoniczny spacer i rodzinną grę miejską z piknikiem. Będzie się działo dużo i różnorodnie - to okazja, żeby aktywnie spędzić ostatni weekend września!

Warsztaty i spacer architektoniczny dla dzieci

Wydarzenie dla dzieci z Przedmieścia Oławskiego w wieku 9-12 lat.
Jest to szansa, by lepiej poznać swoją okolicę od strony historycznej i architektonicznej, a przy okazji spotkać i spędzić czas z rówieśnikami z sąsiedztwa

Co?
W planach poznawanie osiedlowych zakamarków w okolicy, rozmowy o znaczeniu przestrzeni w naszym codziennym życiu.

Jak?
Czynnie, twórczo i z uśmiechem. Przewidziane są prace manualne, tworzenie rysunków, kolaży, makiet lub nawet wierszy o Przedmieściu Oławskim – takim, jakim jest i jakie mogłoby być. Wycieczka po okolicy, po miejscach znanych, jak i tych mniej oczywistych, pozwoli lepiej zrozumieć ich historię i architekturę. Spacer będą mogli współtworzyć uczestnicy, pokazując również własne ulubione zakątki: gdzie chodzą na najlepsze lody lub odpoczywają od zgiełku miasta na zielonym skwerze.

Gdzie i kiedy?

 • 29 września 2018, godz. 11.00, PRZED•POKÓJ H13, ul. Hercena 13 – warsztaty kreatywne,
 • 30 września 2018, godz. 11.00, zbiórka przy Żabiej Ścieżce – spacer architektoniczny.

Gra miejska z piknikiem rodzinnym

Jest to propozycja dla rodzin i grup przyjaciół. Niedzielna gra miejska na Przedmieściu Oławskim poprowadzi uczestników szlakiem historii tego niezwykłego osiedla. Na mecie oprócz atrakcyjnych nagród będą czekać leżaki i przekąski.

Gdzie i kiedy?

 • 30 września 2018, godz. 13.30-18.00, Przedmieście Oławskie
  13.30 – rejestracja na grę miejską, skwer u zbiegu ulic Komuny Paryskiej i Kościuszki
  14.00 – start gry miejskiej
  16.30 – przyjmowanie wypełnionych kart na mecie, podwórko przy ul. Hercena 13
  17.30 – ogłoszenie wyników gry
  15.00 -18.00 – piknik rodzinny, podwórko przy ul. Hercena 13

Zapisy na warsztaty kreatywne 29-30 września 2018
Liczba miejsc jest ograniczona – obowiązuje kolejność zgłoszeń. Decydując się na udział, uczestnik zapisuje się na dwudniowe wydarzenie (pakiet warsztaty + spacer).
Formularz zapisów do pobrania znajduje się poniżej – zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: warsztaty@w-r.com.pl lub dostarczenia wypełnionego formularza osobiście do Lokalnego Biura Rewitalizacji. Można też wypełnić elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.

Zapisy na grę miejską 30 września 2018
Aby wziąć udział w grze należy zarejestrować grupę (2-4 os.) przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: 4knt@w-r.com.pl lub bezpośrednio przed rozpoczęciem zabawy w punkcie startowym (skwer u zbiegu ulic Komuny Paryskiej i Kościuszki). Zgłaszając grupę do udziału w grze należy podać liczę osób w drużynie oraz jej nazwę. Zasady udziału w grze znajdują się TUTAJ.

data publikacji:
12/09/2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZDJĘĆ ORAZ MATERIAŁU WIDEO UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ GRY MIEJSKIEJ ORAZ RODZINNEGO PIKNIKU REALIZOWANYCH W RAMACH DZIAŁANIA „4 KĄTY NA TRÓJKĄCIE – RODZINNY WEEKEND NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM” W DNIU 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas gry miejskiej oraz pikniku realizowanych w ramach działania „4 kąty na trójkącie – rodzinny weekend na Przedmieściu Oławskim” w dniu 30 września 2018 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia oraz materiał wideo, na których może zostać utrwalony wizerunek, łącznie z głosem, obecnych osób.
Biorąc udział w wyżej wymienionych wydarzeniach organizowanych przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerami, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków, łącznie z głosem, na zdjęciach oraz w materiale wideo wykonanych podczas wydarzeń.
Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, zwana dalej Spółką, w imieniu i na rzecz której działa Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, tel. 71 342 20 59.

CEL:
Wizerunek, łącznie z głosem, będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę.
Dane osobowe w postaci wizerunku, łącznie z głosem, utrwalonego podczas gry miejskiej i pikniku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk będą upubliczniane poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach, w tym także w ramach przedsięwzięć audiowizualnych, na stronach internetowych oraz na profilach Spółki w mediach społecznościowych.
Ponadto będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku, łącznie z głosem, jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w grze miejskiej oraz pikniku.
W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.
Informujmy także, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu cofnięcia zgody, zaś zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się ze Spółką ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, tel. 71 342 20 59, adres email: info@w-r.com.pl.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych;
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
- osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
- osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

Wydarzenia stanowią element projektu „4 kąty na trójkącie”, realizowanego w ramach ogólnopolskiego konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”. Projekt „4 kąty na trójkącie” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Wydarzenia zostały objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

<< wstecz