Publikacje

data:
od 2008

Jednym z końcowych efektów niektórych z naszych projektów i działań są wydawnictwa podsumowujące określone tematy, okazje, służące promocji czy mające charakter studyjny – służący wymianie wiedzy i doświadczeń.

W tej zakładce znajdą Państwo opisy niektórych z naszych publikacji. Ich celem jest m.in. promocja przeprowadzonych działań, zgromadzenie wypracowanych rezultatów projektów realizowanych w ramach sieci współpracy czy podsumowanie wiedzy z organizowanych przez nas wydarzeń: warsztatów, konferencji, wystaw. Swoistym rodzajem publikacji są również tworzone na potrzeby projektów strony internetowe i aplikacje mobilne.

Zapraszamy do przeglądu prezentowanych materiałów!

data publikacji:
01/09/2008
<< wstecz