Projektujemy podwórze!

lokalizacja:
Surowiec, ul. Ruska 46a
data:
5/03/2018
zespół:
Karolina Dajnowska-Kopeć, Piotr Jański, Joanna Sikorska

Mamy szansę zagospodarować wnętrze podwórzowe pomiędzy ulicami Ruską, św. Antoniego i Włodkowica.

Od 2012 roku nasza spółka prowadzi projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury”. W 2017 roku pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które jest niezbędnym wsparciem dla kontynuacji naszych działań na rzecz tworzenia w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym i kulturalnym. Jednym z naszych celów jest też zgodne z potrzebami mieszkańców zagospodarowanie podwórka.

Projektanci z pracowni Arch_it przeprowadzili analizy i rozpoczęli pracę nad koncepcją architektoniczną, którą chętnie poddamy dyskusji. Dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące projektu zagospodarowania podwórka na Ruskiej, podczas którego chcielibyśmy poznać potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych: mieszkańców, najemców lokali użytkowych, zarządów nieruchomości. Mamy nadzieję, że wypracowane w drodze rozmów rozwiązania będą godzić interesy wszystkich tych grup i staną się inspiracją dla architektów.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 marca 2018 r. (w poniedziałek) o godzinie 17.00 w klubie Surowiec przy ul. Ruskiej 46a.

Liczymy na interesującą i owocną dyskusję nad przyszłością podwórka!

data publikacji:
26/02/2018
zobacz też:

Dofinansowanie projektu
Ruska 46abc

Dofinansowanie projektu

  • Ruska 46
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

Z przyjemnością dzielimy się ważną informacją, że projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskał dofinansowanie w II konkursie ogłoszonym w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (Działanie 8.1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

<< wstecz