Prace trwają!

lokalizacja:
Nabrzeża Oławy | Przedmieście Oławskie
data:
2018/2019

Projekt zagospodarowania nabrzeży Oławy między mostami Oławskim a Rakowieckim wchodzi w kluczową fazę realizacji. Wykonawca robót budowlanych, firma PARK-M, przygotowuje podbudowy ścieżek pieszych i rowerowych, wykonuje konstrukcję tarasów widokowych oraz pomostów. Układane są sieci pod przyszłe oświetlenie, a także pod budowę toalety i wodnego placu zabaw.

Najintensywniejsze prace prowadzone są w pobliżu kładki w ulicy Szybkiej. To jedyny fragment na całych nabrzeżach, który wymagał intensywnych prac budowlanych przy umocnieniu skarpy nabrzeżnej. Stare betonowe konstrukcje zlokalizowane przy dawnej przystani klubu kajakowego Budowlani po latach nieużytkowania zaczęły chylić się ku wodzie i groziły awarią budowlaną. Żeby ograniczyć ciężar tych prac, zamiast rozbierać całe betonowe nabrzeża i wywozić setki ton gruzu, zdecydowano się „opakować” je od zewnątrz, wykonując nowe umocnienia brzegowe wzmocnione tzw. larsenami.

Zapewne nie wszyscy pamiętają, że jeszcze nieco ponad rok temu wzdłuż Oławy, na odcinku między ul. Szybką a osiedlem Angel Wings, w miejscu realizowanej obecnie promenady znajdował się napowietrzny gazociąg, liczne zabudowania garażowe i techniczne, wysoki mur ceglany oraz plac składowy. Usunięcie tych elementów pozwoliło na pozyskanie przestrzeni pod ścieżkę spacerową i rowerową oraz nasadzenia nowych drzew.

Nabrzeża Oławy to miejsce szczególne, o wyjątkowych walorach przyrodniczych. Od początku przed inwestorem, projektantem, a także wykonawcą prac budowlanych, zostało postawione trudne zadanie: jak przekształcić teren tak zaniedbany i porzucony, na którym przez ostatnie kilkadziesiąt lat w sposób niekontrolowany rozwijała się roślinność (ale też wskutek zaniedbań i zaśmiecenia terenu powstały poważne zagrożenia), aby odpowiedzieć na wielokrotnie wyrażane potrzeby mieszkańców w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji w zieleni, w pobliżu miejsca zamieszkania? Jak tworzyć miejski park nad rzeką? Doświadczenie pokazuje, że może być wiele opinii na ten temat. Liczymy jednak, że docelowe zagospodarowanie w sposób mądry uwypukli zalety tego obszaru i że mieszkańcy będą się nad Oławą dobrze czuć.

data publikacji:
18/03/2019
zobacz też:
<< wstecz