Pokaż Oławskie | wystawa pokonkursowa | zaproszenie

lokalizacja:
PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1p.)
data:
17/11/2018, 16.00

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy i wręczenie nagród, które odbędzie się 17 listopada o godzinie 16.00 w Przed•Pokoju H13 przy ul. Hercena 13 we Wrocławiu w ramach podsumowania konkursu plastycznego „Pokaż Oławskie”.

Celem konkursu było przyjrzenie się niezwykłemu osiedlu Wrocławia, jakim jest Przedmieście Oławskie, i pokazanie, co w jego przestrzeni jest najcenniejsze i stanowiące o jego wyjątkowości.  Otrzymaliśmy wachlarz przelanych na papier subiektywnych wrażeń, które potwierdzają, że Przedmieście Oławskie jest ważne i warte odkrywania – również najmłodsi dostrzegają niepowtarzalność i wartość tego miejsca. Na wystawie zobaczycie Państwo wszystkie zakwalifikowane w konkursie prace.

Mamy nadzieję, że będzie to zachęta do aktywnego udziału w kolejnych naszych akcjach związanych z Przedmieściem Oławskim.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

——————————————————————————————

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZDJĘĆ UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WERNISAŻU WYSTWY PODSUMOWUJĄCEJ KONKURS PLASTYCZNY „POKAŻ OŁAWSKIE” W DNIU 17 LISTOPADA 2018 ROKU

WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wernisażu wystawy podsumowującej konkurs plastyczny „Pokaż Oławskie” w dniu 17 listopada 2018 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek obecnych osób.

Biorąc udział w wyżej wymienionym wydarzeniu organizowanym przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, zwana dalej Spółką, w imieniu i na rzecz której działa Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, tel. 71 342 20 59.

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę.

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas wernisażu wystawy podsumowującej konkurs plastyczny „Pokaż Oławskie” za pomocą urządzeń rejestrujących obraz będą upubliczniane poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach, na stronach internetowych oraz na profilach Spółki w mediach społecznościowych.

Ponadto będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wernisażu.

W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.

Informujmy także, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu cofnięcia zgody, zaś zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się ze Spółką ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, tel. 71 342 20 59, adres email: info@w-r.com.pl.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
  • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
  • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.
data publikacji:
09/11/2018
<< wstecz