Planning for Real / spotkanie z mieszkańcami

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie, Szkoła Podstawowa nr 2
data:
16/01/2017
organizator:
Wrocławska Rewitalizacja, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM, Zarząd Zasobu Komunalnego

Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego mieli okazję zabrać głos w debacie poświęconej projektowaniu podwórka innowacyjną metodą planistyczną Planning for Real.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2, której uczniowie wraz ze studentami Wydziału Architektury PWr przygotowali na wcześniejszych warsztatach barwną makietę podwórka Worcella/Komuny Paryskiej/Pułaskiego/Krasińskiego. Mieszkańcy mogli przenieść się w omawianą przestrzeń dzięki makiecie rozmowom towarzyszyło plastyczne wyobrażenie lokalnych warunków. Praca na niej polegała m.in. na zatknięciu winietki z komentarzem przypisanym konkretnemu miejscu na podwórku.

Wśród zgłaszanych tematów pojawiły się m.in. deficyty w wyposażeniu służącemu rekreacji, psie nieczystości, konieczność zorganizowania miejsc postojowych, ograniczenia prędkości ruchu kołowego na okolicznych ulicach czy brak bezpieczeństwa – wraz z sugestią wdrożenia systemu monitoringu. Wszystkie głosy zostaną wzięte pod uwagę i zawarte w szczegółowym raporcie, który stanie się podstawą dla docelowej koncepcji zagospodarowania całego kwartału.

data publikacji:
17/01/2017
zobacz też:

Planning for Real / opis projektu
Przedmieście Oławskie

Planning for Real / opis projektu

 • Podwórka
 • /
 • Sieci współpracy
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Jedno z podwórek Przedmieścia Oławskiego otrzymało szansę na koncepcję zagospodarowania wypracowaną innowacyjną metodą, tzw. „Planning for Real”. Jej głównym założeniem jest zaangażowanie społeczności lokalnej w proces planistyczny na wszystkich możliwych etapach. Jako punkt wyjściowy dla dialogu i debaty służy makieta projektowanej przestrzeni. Z przyjemnością włączamy się w te działania jako partner projektu!

Podwórka
na Przedmieściu Oławskim

Podwórka

 • Podwórka
 • /

Aktualnym i naglącym zagadnieniem jest odnowa XIX-wiecznych osiedli mieszkaniowych. Dotyczy wielu równoległych płaszczyzn, zarówno poprawy stanu technicznego budynków i poziomu infrastruktury, jak również kwestii związanych z funkcjonowaniem obszaru i użytkowaniem jego przestrzeni. Zwłaszcza te ostatnie wydają się być niezwykle istotne przy tworzeniu przyjaznych warunków życia i zamieszkiwania w tym historycznym obszarze.

Kwartał modelowy
na Przedmieściu Oławskim

Kwartał modelowy

 • Strategie i opracowania
 • /
 • Podwórka
 • /

Zagospodarowanie podwórek nie zawsze odpowiada potrzebom mieszkańców. Często brakuje tu miejsc do spędzania czasu wolnego czy rekreacji, a zaniedbane przestrzenie służą jako prowizoryczne parkingi. Remonty podwórek są szansą na poprawę jakości otoczenia mieszkaniowego pod warunkiem, że nie ograniczają się do sfery technicznej. Stworzenie modelowej koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałowych jest próbą wskazania wzorcowego postępowania dla wrocławskich podwórek na Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim.

Przedogródki
Przedmieście Oławskie

Przedogródki

 • Przedogródki
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Na Przedmieściu Oławskim spotkać można dziesiątki przedogródków – zielonych, ukwieconych zakątków w podwórkach, założonych przez samych mieszkańców. Widać w nich poszukiwanie miejsca dla siebie, ale również potrzebę aktywności i pozostawienia pozytywnego śladu w swoim otoczeniu. W przedogródkach przejawia się dobry sposób myślenia mieszkańców o wnętrzach kwartałów, które zdają się być dla nich strefą bardziej prywatną niż publiczną. Spora część podwórek jest jednak zajęta przez parkujące samochody, zauważalny jest też bardzo zły stan gruntowych nawierzchni.

<< wstecz