Piknik na Niskich Łąkach | zaproszenie

lokalizacja:
Niskie Łąki - nad Oławą
data:
1/09/2018 | 11.00-17.00

Zbliża się koniec wakacji i urlopów. Warto ten czas spędzić w przyjemny sposób, by jeszcze na chwilę zapomnieć o obowiązkach związanych z pracą czy powrotem do szkoły. Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego będą mieć ku temu idealną okazję w sobotę 1 września – podczas Pikniku na Niskich Łąkach organizowanego przez Wrocławską Rewitalizację i partnerów wydarzenia.

W programie sporo atrakcji, ale przede wszystkim informacje o działaniach rewitalizacji i o konkretnych projektach. Na stoisku informacyjnym dyżury będą pełnić nasi pracownicy. Na uczestników pikniku czekać będą:

 • spływ kajakowy (obowiązują zapisy, tel. +48 508 280 018)
 • pokaz judo i zabawy na macie (godz. 12:00)
 • zajęcia muzyczne dla dzieci (godz. 15:00)
 • rozgrywki sportowe (siatkówka, bule, badminton, slackline)
 • animacje dla najmłodszych (bańki mydlane, zabawy z balonami, zajęcia plastyczne, mini park linowy)
 • przyznanie nagród w konkursie Kwitnące Oławskie! (godz. 12:30)
 • Jak zmienią się nabrzeża Oławy? – spacer z przyrodnikiem i pracownikami Wrocławskiej Rewitalizacji (godz. 13:00)
 • Co nowego na Oławskim? – punkt informacyjny o projektach rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim oraz zapisy na spacery po nabrzeżach
 • fotobudka
 • znakowanie rowerów

Dodatkowo:

 • leżakowanie na pufach, słodki poczęstunek i foodtrucki (lody, piwo rzemieślnicze, burgery)

Termin: 1.09.2018 r., godz. 11:00-17:00
Miejsce: Park na Niskich Łąkach (nabrzeże rzeki Oławy)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZDJĘĆ UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ PIKNIKU NA PRZEDMIEŚCIU OŁAWSKIM W PARKU NA NISKICH ŁĄKACH WE WROCŁAWIU W DNIU 1 WRZEŚNIA 2018 ROKU

WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas pikniku na Przedmieściu Oławskim w Parku na Niskich Łąkach we Wrocławiu w dniu 1 września 2018 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek obecnych osób.

Biorąc udział w wyżej wymienionym wydarzeniu organizowanym przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z Partnerami, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia.

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, zwana dalej Spółką, w imieniu i na rzecz której działa Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, tel. 71 342 20 59.

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę.

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas Pikniku za pomocą urządzeń rejestrujących obraz będą upubliczniane poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na stronach internetowych oraz na profilach Spółki w mediach społecznościowych.

Ponadto będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w pikniku.

W zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.

Informujmy także, że Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, zaś zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się ze Spółką ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, tel. 71 342 20 59, adres email: info@w-r.com.pl.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
 • osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
 • osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.
data publikacji:
21/08/2018
<< wstecz