Już wkrótce!

lokalizacja:
WuWA
data:
2018/2019
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns
współpraca:
Tomasz Cempa Architekt oraz pracownia projektowa Arch_it (Piotr Zybura, Agnieszka Gałwiaczek, Maja Cichocka)

Już niedługo na osiedlu WuWa otwarta zostanie InfoWuWA!

Parterowy pawilon przy galeriowcu poddany został gruntownemu remontowi. We wnętrzu zamontowano nowe wyposażenie, a na zadaszeniu pojawił się neon. Wkrótce otwarty zostanie tutaj punkt informacji o osiedlu „InfoWuWA”. Jest to jedno z działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o wartości modernistycznego osiedla WuWA we Wrocławiu oraz o pozostałych osiedlach Werkbundu poprzez prezentację i dystrybucję informacji o nich, a także o wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych z nimi związanych. W InfoWUWIE będzie można m.in. obejrzeć prezentacje multimedialne, otrzymać publikacje i ulotki, zapoznać się z siecią kontaktów. Oprócz tego wybrany w drodze przetargu najemca zadba o atrakcje kulinarne, m.in. serwując autorskie wypieki i napoje.

Jako Wrocławska Rewitalizacja reprezentujemy Miasto Wrocław w sieci współpracy z ośrodkami, w których znajdują się pozostałe osiedla Werkbundu (Stuttgart, Praga, Wiedeń, Brno i Zurych). Jednym z zadań partnerstwa jest przygotowanie wspólnego wniosku o przyznanie wszystkim osiedlom Znaku Dziedzictwa Europejskiego. Jest to wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej. Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

data publikacji:
17/12/2018
zobacz też:

Przestrzenie publiczne
Realizacja WuWA

Przestrzenie publiczne

  • Przestrzenie publiczne
  • /

Miasto Wrocław od dłuższego czasu prowadzi działania zmierzające do rewaloryzacji i pielęgnacji wyjątkowego osiedla, jakim jest WuWA. Wszystkie działania są elementami spójnej strategii. Zmierzają do realizacji celu strategicznego polegającego na ochronie i pielęgnacji dobra kulturowego oraz upowszechnianiu wiedzy na temat znaczenia tego miejsca – zarówno wśród turystów, mieszkańców samego osiedla i całego Wrocławia, turystów, jak również w kontekście międzynarodowym.

<< wstecz