Projekt Modelowy

lokalizacja:
Nankiera 14
data:
2014 - 2016
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Piotr Jański
współpraca:
Zarząd Zasobu Komunalnego

Remont budynku mieszkalno-usługowego przy placu Nankiera 14 ma szczególne znaczenie wśród naszych projektów - posłuży bowiem do przeprowadzenia inwestycji modelowej dla prac przewidywanych do realizacji w obrębie szerokiego kompleksu zabudowy na Nowym Targu.

Powstałe podczas tego przedsięwzięcia optymalne rozwiązania architektoniczne i techniczne zostaną wykorzystane przy realizacji kolejnych projektów, m.in. remontów budynków przy placu Nowy Targ. Oprócz nadrzędnego celu, jakim było przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku i konserwacja detali architektonicznych, w toku generalnego remontu przetestowane zostały rozwiązania zmierzające do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu i poprawy warunków klimatycznych wewnątrz pomieszczeń. Poprzez dobór odpowiednich materiałów i technologii oraz zastosowanie rozwiązań o dodatnim wpływie na środowisko naturalne starano się zminimalizować negatywne skutki środowiskowe inwestycji.

Z tego względu projekt Nankiera 14 miał charakter priorytetowy i w pracę nad nim po stronie Miasta Wrocław zaangażowany był zespół roboczy składający się z przedstawicieli Wrocławskiej Rewitalizacji (operatora projektu) i Zarządu Zasobu Komunalnego (zarządcy nieruchomości), zlecającego opracowanie dokumentacji i prowadzącego inwestycję. Realizację dokumentacji projektowej powierzono renomowanej pracowni architektonicznej Vroa Architekci.

Szczególną uwagę zwracano na inwentaryzację istniejących rozwiązań detali architektonicznych w celu ich odtworzenia. Dokumentację projektową opracowano bardzo starannie, dzięki czemu możliwa była realizacja najwyższej jakości, zarówno pod względem technicznym, jak i zgodną z pierwotnymi ideami projektowymi budynku. Na uwagę zasługuje także fakt, że mieszkania i lokale użytkowe na czas remontu nie zostały wykwaterowane. Ponieważ są one nadal funkcjonalne, nie było konieczność zmiany układu pomieszczeń wewnątrz budynku.

W ramach projektu wyremontowano stropodach, elewację, stolarkę okienną, klatkę schodową, strefę wejściową, logię i instalacje.

data publikacji:
30/11/2016
<< wstecz