Nad rzeką Oławą

lokalizacja:
Nabrzeża Oławy | Przedmieście Oławskie
data:
2018/2019

Zagospodarowanie nabrzeży Oławy między mostami Oławskim a Rakowieckim to jedno z kluczowych działań w ramach rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego. Ponieważ w tej części miasta doskwiera deficyt zieleni i miejsc rekreacji, mieszkańcy już niecierpliwie czekają na jego realizację.

Specyfika terenów zielonych
Oława jest miejscem szczególnym – przyrodniczą enklawą nieomal w centrum Wrocławia. Jednocześnie konieczne stały się zabiegi pielęgnacyjne, aby obszar ten przestał być miejscem zaśmieconym, niebezpiecznym, zdegradowanym. Do tej pory rokrocznie z rzeki wyławiano ponad tonę odpadów – opon, mebli, opakowań, sprzętu AGD…

Wyzwaniem było zatem zaprojektowanie przemian w taki sposób, aby zachować walory przyrodnicze, ale jednocześnie wprowadzić pewien ład przestrzenny i umożliwić mieszkańcom korzystanie z tego miejsca.

Przedmiot projektu
Projekt zagospodarowania nabrzeży Oławy nie ingeruje w koryto rzeki. Na odcinku o długości 1,2 km inwestycja przybliża się do nurtu Oławy zaledwie w 5 miejscach: powstaną tam 4 pomosty przeznaczone do cumowania kajaków, a przy kładce w ul. Szybkiej zostanie wyremontowane rozpadające się betonowe nabrzeże – dawna lokalizacja klubu kajakowego „Budowlani”. W pozostałych miejscach – stanowiących ponad 90% zakresu projektu – inwestycja nie ingeruje w linię brzegową, projekt nie przewiduje również remontów istniejących gdzieniegdzie umocnień brzegowych.

Jednym z celów takiego podejścia jest zachowanie roślinności wodnej i porastającej skarpy rzeczne. Betonowanie nabrzeża i regulacja rzeki wpłynęłaby negatywne na ekosystem, dlatego z tego typu działań w tej inwestycji zrezygnowano. Większość działań inwestycyjnych prowadzona będzie na szczycie skarpy brzegowej i za nią. Na skarpach brzegowych, a więc między projektowaną ścieżką a lustrem wody, działania będą ograniczone do minimum.

data publikacji:
02/10/2018
<< wstecz