Karnawał w PRZED•POKOJU H13 |

lokalizacja:
PRZED•POKOJU H13, ul. Hercena 13, 1p.
data:
26/01/2019
zespół:
Małgorzata Braszka, Magdalena Szopian-Wełyczko
współpraca:
MAMY Studio
partner:
Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej TuRazem, Fundacja EXIT

Mieszkańców Przedmieścia Oławskiego zapraszamy na pierwszą karnawałową imprezę w PRZED•POKOJU H13!

Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych, rodziców dziadków i opiekunów. W programie wydarzenia m.in.: warsztaty z wykonywania masek karnawałowych, malowanie twarzy, animacje dla dzieci w wieku 0-4 i 4+. Wspaniała zabawa gwarantowana!

PROGRAM:
15.00 – warsztaty dla dzieci z robienia masek karnawałowych
16.00 – Bal Przebierańców
Podczas Balu zaplanowano zabawy i animacje dla dzieci.

16.00 – 18.00 zabawy i animacje dla dzieci 0-4 lat
18.00 – 20.00 zabawy i animacje dla starszaków (4+)

Data: 26 stycznia (sobota)
Miejsce: PRZED•POKÓJ H13 (ul. Hercena 13, 1.p.)

Mile widziane stroje karnawałowe i przebrania zarówno wśród najmłodszych, jak i opiekunów!

 

data publikacji:
24/01/2019
zobacz też:

PRZED•POKÓJ H13

PRZED•POKÓJ H13

  • PRZED•POKÓJ H13.
  • /
  • Oławskie
  • /
  • Modelowa Rewitalizacja Miast | 4 kąty na trójkącie
  • /
  • Projekty i realizacje
  • /

PRZED•POKÓJ H13 to kolejny krok w procesie rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Jako operator rewitalizacji jesteśmy przekonani, że każde działanie na rzecz osiedla i jego mieszkańców przyczynia się do poprawy jakości życia. Na Przedmieściu brakuje takich miejsc. W przyszłym roku powstaną dwa Centra Aktywności Lokalnej - w PRZED•POKOJU H13 można zacząć trenować już dzisiaj.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA ZDJĘĆ UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ WYDARZENIA PN. KARNAWAŁ W PRZED•POKOJU H13 W DNIU 26 STYCZNIA 2019 ROKU

WYRAŻENIE ZGODY:
Informujemy, że podczas wydarzenia pn. Karnawał w PRZED•POKOJU H13 w dniu 26 stycznia 2019 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia, na których może zostać utrwalony wizerunek obecnych osób. Biorąc udział w wyżej wymienionym wydarzeniu organizowanym przez Spółkę Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają nieodpłatną zgodę na utrwalenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie ich wizerunków utrwalonych na zdjęciach wykonanych podczas wydarzenia. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:
Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, zwana dalej Spółką, w imieniu i na rzecz której działa Pani Grażyna Adamczyk-Arns – Prezes Zarządu, tel. 71 342 20 59.

CEL:
Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu utrwalenia, zwielokrotnienia, dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Spółkę technikami: optyczną, drukarską, cyfrową, magnetyczną i komputerową w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci teleinformatycznej, multimedialnej i komputerowej. Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego podczas wydarzenia pn. Karnawał w PRZED•POKOJU H13 za pomocą urządzeń rejestrujących obraz będą upubliczniane w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez ich publikację w całości lub we fragmentach zarówno samodzielnie, jak i w połączeniu z innymi utworami lub jako ich części w dowolnej z nimi konfiguracji, na stronach internetowych, na profilach Spółki w mediach społecznościowych oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych w druku. Ponadto będą udostępniane pracownikom i współpracownikom Spółki w zakresie niezbędnym do realizacji celu.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:
Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w spotkaniu. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa. Informujmy także, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do czasu cofnięcia zgody, zaś zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

KONTAKT:
Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się ze Spółką ul. Kuźnicza 56, 50-138 Wrocław, tel. 71 342 20 59, adres email: info@w-r.com.pl.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: - osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych; - osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza; - osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska; - osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

<< wstecz