Kąpielisko Oławka

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2015
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Piotr Górka, Emilia Grotowska

Jeszcze trzydzieści lat temu rzeka Oława gościła wrocławian w szczególny sposób – niedaleko Parku na Niskich Łąkach funkcjonowało kąpielisko uruchomione w czasach przedwojennych. Reaktywacja tego miejsca oznaczałaby możliwość włączenia go w całościowy system rekreacyjny od lat konsekwentnie realizowany dla wrocławskich rzek.

Aby tak się stało, na potrzeby skoordynowania działań w tej zaniedbanej przestrzeni opracowana została Strategia postępowania. Stanowi ona rozwinięcie szerokiego dokumentu – Masterplanu dla nabrzeży Oławy.

Strategia na podstawie szczegółowej inwentaryzacji zakreśla program postępowania dla kąpieliska – obejmujący szeroki teren zieleni od rzeki po ul. Niskie Łąki. Precyzuje cele, jakie stoją przed odnową tego miejsca, zapewnia uwzględnienie szerokiego kontekstu przestrzennego i funkcjonalnego, w tym różnorodne plany inwestycyjne przewidywane w otoczeniu i strukturę własności gruntów. Definiuje również problemy do rozwiązania i określa harmonogram zadań do realizacji.

Od 2015 roku z inicjatywy oddolnej do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego zgłaszane są projekty stanowiące kolejne etapy odnowienia tego miejsca – obejmujące jak dotąd porządkowanie zieleni, zapewnienie infrastruktury rekreacyjnej, ścieżek i miejsc postojowych. Teren dawnego kąpieliska staje się coraz bardziej dostępny. Według propozycji zawartych w Strategii, w przyszłości pojawić mogą się tam również m.in. tereny dedykowane czworonogom, łąka piknikowa, plaża, obiekt gastronomiczny, wypożyczalnia sprzętu wodnego, przebieralnia, pomosty, przystań i zaplecze sanitarne. Zainteresowanie tą przestrzenią jest ogromne.

data publikacji:
20/10/2015
<< wstecz