Dofinansowanie projektu Ruska 46abc

lokalizacja:
Ruska 46abc
data:
2016/2017
zespół:
Grażyna Adamczyk-Arns, Paulina Basińska, Piotr Jański, Joanna Sikorska, Grzegorz Szewczyk

Z przyjemnością dzielimy się ważną informacją, że projekt „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” został doceniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i uzyskał dofinansowanie w II konkursie ogłoszonym w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (Działanie 8.1) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Ten sukces jest kolejnym po dwóch dotacjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrazem uznania dla działań w podwórku przy ul. Ruskiej 46abc. Nasz projekt rywalizował z 98 innymi, które z całego kraju wpłynęły do Ministerstwa jesienią 2016 roku i został wybrany jako jeden z 10 realizowanych w obiektach niezabytkowych.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych poprzez stworzenie w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym i kulturalnym.

Beneficjentem dofinansowania jest Gmina Wrocław, a partnerzy w projekcie to 5 instytucji kultury: Ognisko Kultury Plastycznej, Klub pod Kolumnami, BWA, Cantores Minores i BF Impart 2016. Pieczę nad realizacją robót budowlanych sprawuje Zarząd Zasobu Komunalnego, natomiast naszym zadaniem jest zarządzanie całym projektem.

Całkowita wartość projektu to 14 871 647,82 zł, a maksymalna wartość dofinansowania 8 613 226,21 zł.

Rewitalizacja przestrzeni przy ul. Ruskiej 46abc to wspólne dzieło wielu zaangażowanych: pracujących tu artystów i organizacji pozarządowych, instytucji i jednostek miejskich. Koordynacja tego procesu, współpraca z licznymi podmiotami, pozyskiwanie środków finansowych, przeprowadzenie remontów, ukierunkowanie rozwoju i wiele innych koniecznych działań są dla nas ważnym, choć niełatwym wyzwaniem.

Dofinansowanie w ramach POIiŚ jest kolejnym po dwóch dotacjach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrazem uznania dla działań w podwórku przy ul. Ruskiej 46abc. Jest również szansą na realizację  pozostałych do wykonania prac, które mają na celu stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i funkcjonowania przestrzeni dla kultury.

data publikacji:
01/08/2017
zobacz też:
<< wstecz