Spotkania dot. finansowania remontów kamienic
Hercena 13

Spotkania dot. finansowania remontów kamienic

  • LPR 2016 - 2018
  • /
  • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
  • /
  • Spotkania i konsultacje
  • /

Kwestie związane z finansowaniem remontów kamienic cieszą się zainteresowaniem na Przedmieściu Oławskim, gdzie potrzeby w tym zakresie są szerokie. W Lokalnym Biurze Rewitalizacji w czasie dwóch spotkań rozmawialiśmy z zarządcami, przedstawicielami wspólnot i mieszkańcami o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na ten cel.

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

  • Spotkania i konsultacje
  • /
  • LPR 2016 - 2018
  • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.