Realizujemy LPR! | Bank Lokali
Przedmieście Oławskie

Realizujemy LPR! | Bank Lokali

 • Oficyny i lokale
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /
 • Projekty i realizacje
 • /

Zarząd Zasobu Komunalnego oraz Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. rozpoczynają realizację kolejnego projektu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jego celem jest stworzenie infrastruktury do rozwoju przedsiębiorczości i wspierania aktywności lokalnej poprzez remonty i modernizację gminnych lokali użytkowych na Przedmieściu Oławskim.

Spotkania dot. finansowania remontów kamienic
Hercena 13

Spotkania dot. finansowania remontów kamienic

 • LPR 2016 - 2018
 • /
 • Lokalne Biuro Rewitalizacji Przedmieście Oławskie
 • /
 • Spotkania i konsultacje
 • /

Kwestie związane z finansowaniem remontów kamienic cieszą się zainteresowaniem na Przedmieściu Oławskim, gdzie potrzeby w tym zakresie są szerokie. W Lokalnym Biurze Rewitalizacji w czasie dwóch spotkań rozmawialiśmy z zarządcami, przedstawicielami wspólnot i mieszkańcami o możliwościach i zasadach pozyskiwania środków na ten cel.

Fiszki LPR 2016-2018
(1. nabór)

Fiszki LPR 2016-2018

 • Spotkania i konsultacje
 • /
 • LPR 2016 - 2018
 • /

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument związany z pozyskiwaniem funduszy unijnych na odnowę miast. Jeśli przewidują Państwo realizację projektów rewitalizacyjnych na Przedmieściu Oławskim lub na Nadodrzu, w granicach obszarów objętych wsparciem, zapraszamy do składania fiszek projektowych. Umieszczenie Państwa planów w Programie w przyszłości będzie warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.