Warsztaty eksperckie we Wrocławiu

lokalizacja:
Wrocław, Stuttgart
data:
12-14/06/2016
organizator:
Wyższa Szkoła Techniki w Stuttgarcie (lider projektu) w partnerstwie ze spółką Wrocławska Rewitalizacja
współpraca:
Miasto Stuttgart, Miasto Wrocław, Politechnika Wrocławska, Knödler-Decker-Stiftung

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

Interdyscyplinarne warsztaty eksperckie zrealizowane były w ramach projektu „Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów”. W niemiecko-polskim gronie przedstawicieli samorządów, instytucji pozarządowych, praktyków oraz naukowców zajmujących się na co dzień tematyką odnowy miast szukaliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące kompleksowej modernizacji i remontów historycznej zabudowy mieszkaniowej.

Warsztaty odbyły się w dniach 12-14 czerwca 2016 r. we Wrocławiu. Korzystając z bogatego doświadczenia i wiedzy ekspertów chcieliśmy skonfrontować różne podejścia do kluczowych aspektów rewitalizacji. Celem tych rozważań było znalezienie optymalnych rozwiązań, które będą mogły zostać wdrożone zarówno na gruncie polskim, jak i niemieckim. Kluczowa okazała się analiza przykładów dobrych praktyk i wyciągnięcie stosownych wniosków.

W związku z zauważonymi przez nas problemami dotykającymi XIX-wieczną substancję budowalną, takimi jak:

 • zły stan techniczny zasobu i wynikająca z niego pilna potrzeba przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych,
 • zróżnicowana struktura własnościowa stanowiąca barierę w przeprowadzeniu kompleksowych remontów i działań zmierzających do podniesienia standardu zamieszkania,
 • znaczne zaległości czynszowe, niewielkie możliwości finansowe mieszkańców,
 • brak wiedzy na temat sposobu użytkowania i życia w budynkach historycznych, prowadzące do utraty wartości zasobu,
 • brak poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania, liczne akty wandalizmu

próbowaliśmy znaleźć odpowiedzi na  poniższe pytania:

 • na ile przy użyciu współczesnych zasobów można z należną dbałością o szczegóły odnowić „środkowoeuropejską kulturę budowlaną” i dopasować ją do aktualnych standardów mieszkaniowych, aby dziedzictwo budowlane pozostało również funkcjonalnie wydolne w przyszłości?
 • na ile możliwe jest systemowe porównanie strategii i instrumentów planistycznych stosowanych w ramach procesu zintegrowanej odnowy miast polskich i niemieckich w celu zdefiniowania kryteriów ich transferu i opracowania podstaw „europejskiej” metodologii postępowania? – z uwzględnieniem faktu, że działania rewitalizacyjne w Europie w coraz większym stopniu determinuje współfinansowanie z środków UE
 • w jaki sposób w warunkach panujących we Wrocławiu, rozwijającym się prężnie mieście z dynamicznie rosnącym rynkiem nieruchomości, ale również wysokim odsetkiem osób o niskich dochodach, można zrealizować proces odnowy miasta, który byłby akceptowalny społecznie, a jednocześnie odznaczał się dużymi walorami estetyczno-funkcjonalnymi?

Szczególnie interesującymi zagadnieniami były przy tym:

 • potrzeba przystosowania kamienic do współczesnych standardów mieszkaniowych, w tym:

– remonty dachów, elewacji, wykonanie poprawnego odwodnienia i izolacji, dostawianie balkonów, termomodernizacje,
– wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, niekiedy gazowej,
– wprowadzenie proekologicznych źródeł ciepła,
– budowa łazienek i toalet w mieszkaniach pozbawionych własnych sanitariatów,
– przystosowanie kamienic do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi,
– adaptacja strychów na mieszkania,

 • zamiana mieszkań pomiędzy mieszkańcami,
 • wprowadzanie do kamienic rozwiązań innowacyjnych, np. kooperatyw czy domów wielopokoleniowych,
 • edukacja mieszkańców dotycząca życia i mieszkania w historycznym obiekcie.
data publikacji:
16/06/2016
zobacz też:

Transfer wiedzy
Stuttgart - Wrocław

Transfer wiedzy

 • Transfer wiedzy Stuttgart-Wrocław
 • /
 • Sieci współpracy
 • /

Wraz z Wyższą Szkołą Techniki w Stuttgarcie (HfT) realizujemy projekt badawczy pn. "Strategie zintegrowanej odnowy miast we Wrocławiu i Stuttgarcie – transfer wiedzy, studia przypadków i struktury kooperacji na rzecz odnowy historycznych kwartałów". Pomysł zgłoszony do Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki zyskał uznanie i dofinansowanie. Naszymi partnerami są: Urząd Planowania i Odnowy Miasta Stuttgartu, Miasto Wrocław, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej (PWr) i Knödler-Decker-Stiftung.

<< wstecz