Realizujemy LPR! Podwórka

lokalizacja:
Przedmieście Oławskie
data:
2018/2019
zespół:
Anna Heluszka, Piotr Górka, Piotr Jański

Zarząd Inwestycji Miejskich oraz Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. rozpoczynają realizację projektu zagospodarowania dwóch wnętrz podwórzowych w kwartałach ulic: Kościuszki, Prądzyńskiego, Pułaskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego na Przedmieściu Oławskim.

Modernizacja podwórek obejmie m.in. zagospodarowanie wspólnych terenów zielonych, nasadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, stworzenie miejsc sprzyjających integracji mieszkańców oraz wprowadzenie oświetlenia. Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy otrzymają przyjazną przestrzeń podwórkową, gdzie będą mogli spędzać czas na różnorodnych aktywnościach.

Początkowo szacowano koszty inwestycji dla obu podwórek na ok. 3,39 mln zł. Ze względu na dynamiczną sytuację rynkową najtańsza oferta na modernizację wnętrza podwórzowego w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego była jednak o ok. 0,33 mln droższa. Aby móc zrealizować inwestycję, Miasto powiększyło wkład własny o brakujące środki. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 721 659,99 zł. Przetarg dla drugiego podwórka zostanie dopiero ogłoszony – wtedy poznamy całkowitą wartość inwestycji.

Termin realizacji: jesień 2019 r.

Podwórko Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego

Projekt architektoniczny: ch+ architekci, Wrocław
Wykonawca: AKBiK Spółka z o.o., Wrocław
Inwestor zastępczy: Zarząd Inwestycji Miejskich

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacji Sp. z o.o.

Podwórko Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego

Projekt architektoniczny: MOI ARCHITEKCI Michał Brzecki, Wrocław
Wykonawca: w trakcie procedury wyboru wykonawcy
Inwestor zastępczy: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.

Koordynator Programu / Operator rewitalizacji: Wrocławska Rewitalizacji Sp. z o.o.

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych w obrębie ulic: Pułaskiego, Kościuszki, Prądzyńskiego oraz Traugutta, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego we Wrocławiu” jest elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 i otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Oś Priorytetowa nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”
Działanie nr 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”
Poddziałanie nr 6.3.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF”

Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców wnętrz kwartałowych
Wartość całkowita projektu: 2 519 901,00 zł
Wartość dofinansowania: 2 393 905,95 zł

Umowa o dofinasowanie nr RPDS 06.03.02-02-0013/17-00 z dnia 29.05.2018 r

 

 

data publikacji:
17/12/2018
zobacz też:
<< wstecz