Nasz zespół

Pracujemy interdyscyplinarnie — w naszym zespole są architekci, urbaniści, architekci krajobrazu, specjaliści do spraw społecznych i finansowych, a także zarządzający projektami.

Tak dynamiczna i wielowymiarowa dziedzina jak rewitalizacja uczy nas myślenia o mieście zarówno w długofalowej perspektywie, jak i w kontekście jego natychmiastowych potrzeb. Musimy działać elastycznie i dobrze identyfikować problemy i potencjały obszarów, którymi się zajmujemy. Dlatego równie często jak przed ekranami komputerów obecni jesteśmy w terenie, spotkać nas można też na osiedlach objętych rewitalizacją, uczestniczymy w rozmaitych wydarzeniach, debatach, konsultacjach społecznych i akcjach, nie tylko tych prowadzonych przez nas. Nasza codzienność to zarówno oficjalne spotkania i rozbudowane, skomplikowane projekty inwestycyjne, jak i wspólne sadzenie roślin z mieszkańcami.

Nasze biuro zawsze jest pełne pozytywnej atmosfery, ruchu i działania. Pracujemy z pasją i satysfakcją!

 

www-a-0cb-zdjecie

<< wstecz