Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do kontaktu:

  • osoby zainteresowane włączeniem w działania naszego biura,
  • mieszkańców, wspólnoty, zarządców – poszukujących doradztwa i wsparcia merytorycznego w sprawach technicznych, formalnych, powiązanych z tematyką rewitalizacji czy remontów,
  • przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, jednostki miejskie – chcące pozyskać lokal użytkowy, zorganizować akcję społeczną, poszukujące partnerów lub przestrzeni dla swoich działań i inicjatyw,
  • wszystkich którzy wdrażają rozwiązania innowacyjne, pracują na rzecz społeczności lokalnej, chcą być obecni i aktywni w swoim otoczeniu, dysponują pomysłami, ale nie wiedzą, jak je realizować.

W ramach możliwości postaramy się doradzić, pośredniczyć w kontaktach, zawiązać partnerstwa, podzielić się naszymi doświadczeniami lub podjąć opieki nad konkretnymi projektami.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i osobistego!
Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
Kuźnicza 56
50-453 Wrocław

Telefon: +48 71 342 20 59
Faks: +48 71 341 04 50
www.w-r.com.pl
info@w-r.com.pl

<< wstecz