Wyniki naboru na partnera projektu – etap 2.

Przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej ofert złożonych w naborze na partnera projektu, którego celem jest zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez stworzenie systemu wspierającego działalność zarobkową osób 60+ na obszarze rewitalizacji – Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

więcej

Wyniki naboru na partnera projektu – etap 1.

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej ofert złożonych w naborze na partnera projektu, którego celem jest zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez stworzenie systemu wspierającego działalność zarobkową osób 60+ na obszarze rewitalizacji – Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

więcej

Nabór na partnera projektu

Zapraszamy do składania ofert na partnera projektu, którego celem jest zapobieganie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez stworzenie systemu wspierającego działalność zarobkową osób 60+ na obszarze rewitalizacji – Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu.

więcej

Obwieszczenie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (aktualizacja LPR 2016-2018)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.

więcej
<< wstecz